Všechny kurzy

Synťáček mladší

Pro 4 leté děti

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020

Popis

Lekci zahajujeme pomocí rytmických cvičení a her se slovy. V hudebně-pohybové půlhodince si hrajeme se zvuky a tóny, zpíváme, posloucháme různé hudební nástroje, děti se učí správnému držení těla i protahování. Přirozený dětský pohyb dále rozvíjíme pomocí pohybových cvičení a tanečních her. V půlhodině věnované výtvarnému tvoření se věnujeme kresbě tužkou, pastelkami i barvami, práci s plastelínou a hlínou i lepení či kolážím. Činnosti střídáme a klademe důraz na kreativitu, fantazii a tvůrčí přístup dětí samotných. Taneční pedagog, korepetitor a výtvarník pomáhají dětem poodhalit jejich nadání či talent.

Lektoři: hudebně - taneční část: Lada Sedláková, Mirek Glycký, výtvarná část Eva Juračková

 

Syntetický obor 4leté děti, čtvrtek od 17.00 - 18.00 -15 hodin I. pololetí 2019/2020

Zavřeno

Přihláška do kurzu

Pokud chcete své dítě do kurzu přihlásit, zašlete přihlášku na e-mailovou adresu art-tep@centrum.cz nebo odevzdejte na sekretariátu Základní umělecké školy Blansko, paní Iva Nečasová.

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020