Všechny kurzy

Amadeus

Hudební

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020

Individuální kurzy jsou zaměřené především na rozvíjení hudebnosti a vštěpování si základních hudebních principů při hře na zvolený hudební nástroj. Velký důraz klademe na individuální přístup, potřeby a schopnosti dítěte a osobní domluvu s pedagogem. Součástí individuálních lekcí jsou také základy hudební nauky, která je vyučována jako nedílná součást hry na nástroj.
Děti si mohou vybrat z celé řady tradičních i méně obvyklých hudebních nástrojů – od klávesových přes smyčcové, strunné, dechové či bicí, v nabídce nechybí ani sólový zpěv.

Pro zájemce nabízíme také individuální přípravu na přijímací řízení na pedagogické školy, kde je součástí výuky hra na nástroj.

Lektoři:

 

Přihláška do kurzu

Pokud chcete své dítě do kurzu přihlásit, zašlete přihlášku na e-mailovou adresu art-tep@centrum.cz nebo odevzdejte na sekretariátu Základní umělecké školy Blansko, paní Iva Nečasová.

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020