Všechny kurzy

Pirueta

Taneční

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020

V tanečních kurzech se děti seznamují se zákonitostmi pohybu, přirozený dětský projev kultivujeme formou pohybových her a hravých cvičení. Děti si osvojují jednoduché taneční vazby a učí se pohybové koordinaci a paměti. Důraz klademe na rozvíjení fantazie, pohybové a taneční cítění. Snažíme se dětem vštípit základy správnému držení těla a systematicky tyto principy rozvíjet. V tanečních hodinách děti doprovází korepetitor hrou na klavír.

V nabídce máme také samostatný kurz stepu. V něm se děti učí zpevnit své tělo a zvládnout úderovou techniku nohou tak, aby plně zvládly stepařskou techniku. Pro zájemce je připravený také kurz taneční gymnastiky, ten je určený pro děti ve věku od 7 do 11 let. Klasické taneční lekce zde oživí cviky na posílení vnitřního svalstva, akrobatické prvky a základy gymnastiky.

Lektoři: Iva Kulíková, Ema Rosa, Petra Žerníčková, Petra Mullerová

Přihláška do kurzu

Pokud chcete své dítě do kurzu přihlásit, zašlete přihlášku na e-mailovou adresu art-tep@centrum.cz nebo odevzdejte na sekretariátu Základní umělecké školy Blansko, paní Iva Nečasová.

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020