Všechny kurzy

Dospělí

Pro všechny 18+

Dospělým zájemcům bez omezení věku nabízíme celoroční kurzy individuálního nebo kolektivního charakteru.
V průběhu roku vypisujeme také jednorázové dílny, kde si můžete vyzkoušet nejrůznější techniky a způsoby tvorby, např. šperkařskou dílnu, kurz točení na hrnčířském kruhu, tématické kurzy před svátky jako jsou Vánoce, Masopust, Velikonoce…
Aktuální nabídku jednorázových lekcí najdete v sekci Aktuality a na našem Facebooku

Hudební kurzy

Hru na hudební nástroj nabízíme v individuálních kurzech. Záleží na osobní domluvě, Vaše časové možnosti určují délku vyučovací hodiny i počet lekcí v daném týdnu. Vybrat si můžete z celé řady tradičních i méně obvyklých hudebních nástrojů – od klávesových přes smyčcové, strunné, dechové či bicí, v nabídce nechybí ani sólový zpěv. Zaměřujeme se na rozvíjení vašich hudebních dovedností i na lekce pro úplné začátečníky.

Lektoři:

Výtvarné kurzy a dílny

    pro plnoleté zájemce bez omezení věku

Se světem výtvarného umění Vás seznámíme ve skupinových lekcích. Vyzkoušet si můžete nejrůznější výtvarné techniky a práci s celou řadou materiálů. Zaměřujeme se na konkrétní i abstraktní malbu, kresbu pastelem, modelování, objektovou tvorbou z papíru, lepenek a zbytkových materiálů, práci s hlínou i další výtvarné techniky jako je například linoryt a další. Objevte prostor pro seberealizaci, zrelaxujte se a dejte průchod vlastní kreativitě a fantazii.

Lektor: Eva Juračková, Antonín Juračka

 

Keramické kurzy a dílny

V kurzech v keramické dílně si vyzkoušíte celý postup od zpracování hlíny až po sušení, vypalování v peci a glazování. Naučíte se modelování s nejrůznějšími pomůckami a nástroji, vyzkoušíte si nejrůznější techniky jako je drátování či smaltování, samostatnou část tvoří lekce točení na hrnčířském kruhu. Vytvářet budeme menší i větší keramické objekty, používat nejrůznějších materiály jako je  papír, dřevo, korek, textil, kůže, sklo či sádra.

Lektor: Jitka Trefná

Taneční kurzy

V kurzech se zaměřujeme na konkrétní techniky a osvojení základů daného tanečního žánru. Taneční hodinou Vás provede zkušený lektor, znít bude tématická hudba.

Lektor: Ema Rosa,, Iva Kulíková, Petra Žerníčková

Přihláška do kurzu

Pokud chcete své dítě do kurzu přihlásit, přepojte se do našeho přihlašovacího systému. V případě, že potřebujete poradit, máme v aktualitách instruktážní video, které vás přihlašováním provede....:-)