V. ročník výtvarné soutěže

01. 04. 2020

Milé děti,

 Umělecké centrum ART-TEP, spolek zastoupený předsedkyní MgA. Petrou Žerníčkovou

a sponzor akce společnost CERGO, s.r.o. zastoupený jednatelem ing. Josefem Vrbou

vyhlašují v Blansku a okolí

 V. ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež

 na téma

BLANSKO V ROCE 3020 aneb jaké to asi bude?

Popusťte uzdu fantazie i vlastní kreativitu! Těšíme se na originální díla s nápadem a myšlenkou.

Vyberte si techniku: kresba, malba, koláž, kombinovaná technika nebo 3D práce – papír

a pošlete nám své dílo!

 

Soutěžit můžete v kategorii: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ,  

 

Zahájení soutěže: 1. dubna 2020

Termín pro odevzdání soutěžních prací:  30. června 2020

Slavnostní vyhlášení soutěže a zahájení výstavy oceněných prací proběhne: 15. září 2020 v 16.00 v kině města Blanska

 

Odborná porota: Bohumil Nečas, Irma Charvátová, Eva Holoušová

Garanti soutěže: starosta Ing. Jiří Crha a místostarosta Mgr. Ivo Polák.

 

Propozice soutěže:

Technika: kresba, malba, koláž, kombinovaná technika nebo 3D práce – papír

Kategorie: I. 3 - 6 let (Mateřské školy)

II. 6 - 10 let (1. stupeň ZŠ)

III. 10 - 15 let (2. stupeň ZŠ)

IV. kolektivní práce

Formát: minimálně A4, maximálně A2; u 3D prací může být základna maximálně o rozměrech 50 x 50 cm. V případě, že bude mít dílo větší rozměry, nebude hodnoceno!

V každé kategorii budou vyhlášena a oceněna první tři místa. Ve skupinové tvorbě budou vyhlášeny nejlepší práce napříč kategoriemi bez ohledu na věk autorů.

 

Pravidla soutěže:

Soutěžní práce budou zaměřeny tematicky a budou samostatně vypracované.

Podmínkou je ruční zpracování, elektronické práce budou ze soutěže vyřazeny.

Každý soutěžící odevzdá jednu práci, výjimkou je možnost podat jednu práci v kategorii jednotlivců a současně kolektivní dílo.

Kolektivní práce budou přijímány a hodnoceny bez rozdělení do kategorií.

Výkres musí být zezadu označen dle předepsané předlohy, vyplněn elektronicky nebo hůlkovým písmem.

Za kolektivní práci se považuje taková, jejímž autory jsou dvě a více dětí.

Kolektivní práce budou hodnoceny napříč kategoriemi.

Odevzdáním výtvarné práce a účastí v soutěži souhlasí zákonný zástupce ve smyslu § 5,

odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v plném znění a ve smyslu článku

6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které poskytl nebo poskytne nad rámec zákonné povinnosti správci osobních údajů, kterým je Umělecké centrum ART - TEP, spolek se sídlem Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko, IČ: 021 05 292 s tímto:

fotodokumentace - za účelem propagace soutěže a prezentace spolku - nástěnky, tisk, webové stránky spolku a sponzora Cergo, s.r.o.

videozáznamy - za účelem prezentace spolku a propagace soutěže

zveřejnění jména a příjmení a věku dítěte

zveřejnění jejich výsledků soutěže

Souhlas se uděluje pouze na dobu konání soutěže nebo v přímé souvislosti s ní. Ke zpracování osobních údajů a pro uvedené účely může správce využít třetí subjekty, tzv. zpracovatele.

Osobní údaje bude zpracovávat správce a jeho zaměstnanci.

Práce lze odevzdat na sekretariátu Základní umělecké školy Blansko, Zámek 3.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo použít soutěžní práce v propagačních materiálech a na webových stránkách spolku a společnosti. 

Organizátoři si vyhrazují právo ponechat si soutěžní práce a naložit s nimi dle svého úmyslu.

Celkové výsledky spolu s pracemi budou zveřejněny na webu spolku a společnosti.

 

V. ročník výtvarné soutěže