Začínáme!!

05. 05. 2020

Milí rodiče a příznivci spolku ART-TEP,


v návaznosti na rozvolňovací opatření vlády a metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou jsme obdrželi, Vám s radostí oznamujeme, že se podaří něco, v co jsme sami ani nedoufali – činnost ART-TEPU naplno obnovíme ještě před začátkem prázdnin! 

Individuální výuka startuje už příští týden v pondělí 11. května, kdy se poprvé otevřou také prostory Základní umělecké školy Blansko, které využíváme. Kolektivní výuku spouštíme poprvé o týden později od pondělí 18. května, syntetický obor až v posledním květnovém týdnu.

 

Prosíme, abyste dodržovali požadavky na zvýšenou hygienu i nastavená pravidla popsaná níže, pouze tak jsme schopni zajistit obnovení výuky, na kterou se, věříme, že stejně jako děti, už moc těšíme! 

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA (dua, tria, kvartety) od 11. května:

Děti, které navštěvují individuální výuku ve spolku, mohou začít docházet do prostor ZUŠ za svým pedagogem. Každý pedagog si vyzvedne dítě před školou. Prosíme, aby si před vstupem do třídy děti umyly ruce, měly roušku, igelitový sáček či krabičku na odložení roušky a přinesly také čestné prohlášení, které najdete v příloze e-mailu.

 

Rodiče, kteří zatím děti do umělecké školy posílat nechtějí, se musí domluvit se svým lektorem, zda bude nadále pokračovat s výukou on-line. V tomto případě Vás prosím, abyste mi napsali e-mail (art-tep@centrum.cz), že nadále pokračujete se souhlasem lektora ve výuce on-line.

 

KOLEKTIVNÍ VÝUKA od 18. května:

Výtvarný a keramický ateliér, Pirueta: 

Děti, které navštěvují kolektivní výuku (taneční přípravka, akrobacie, stepařská skupina, výtvarný a keramický ateliér) začnou docházet do výuky od 18. května. Každý pedagog si skupinu vyzvedne venku před budovou, scházet se budeme na straně od zámku u  keramické dílny. Děti by měly být připravené na výuku (taneční oblečení, výtvarné pláště atd.) a mít k dispozici jen přezůvky či taneční boty v sáčku. Před každou hodinou si děti umyjí ruce. Povinností je mít roušku a igelitový sáček či krabičku, do které budou moci roušku odložit. Prosíme, ať si děti donesou také čestné prohlášení, které najdete v příloze.

Po hodině pedagog odvede všechny děti ven před budovu ze strany od města na parkoviště před školou. V mezičase mezi výukou se budou prostory připravovat pro další skupinu, bude zajištěna dezinfekce povrchů a větrání třídy. V případě dobrého počasí budou mít děti ateliér pod širým nebem a budou pracovat venku. 

 

KOLEKTIVNÍ VÝUKA - od 25. května:

Syntetický obor

Děti, které navštěvují syntetický obor, začnou docházet do výuky od 25. května. Pedagogové si děti vyzvednou před školou a rozdělí je rovnou do skupin. Děti by měly být na výuku už připravené a mít v sáčku nachystanou zobcovou flétnu a v dalším přezůvky a čestné prohlášení, které najdete v příloze. Sáčky prosím dětem podepište. Děti nemusí mít roušky, ale budeme dbát na zvýšenou hygienu dle požadavků MŠMT. Po hodině pedagogové skupinky dětí odvedou zpět před školu, kde je předají rodičům. 

 

Všechny děti budou před výukou čekat na pedagoga před školou, nebudou vcházet  do školy samy. Učitel si každé dítě převezme venku.

Učitelé budou mít štíty, roušky a budou mít u sebe k dispozici dezinfekci, kterou budou používat, když se budou střídat skupiny dětí. Před každou hodinou si všechny děti umyjí ruce mýdlem, dle dohody s rodiči mohou použít i dezinfekci. V případě, že bude mít dítě rýmu, kašel či bude jakkoliv nachlazené, nechte je prosím doma. 

___________________________________________________________________

Určitě nestihneme odučit všech 15 lekcí kolektivní výuky. O hodiny nepřijdete, protože během července a srpna budeme vypisovat blokové prázdninové tvoření a všichni, kteří nevyčerpali hodiny ve školním roce z důvodů pandemie koronaviru, budou moci využít náhradních hodin i o prázdninách.

 

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Přejeme Vám hodně zdraví.

Za kolektiv lektorů Art-tepu 

Petra Žerníčková

Začínáme!!