V. ročník výtvarné soutěže - známe vítěze...

13. 11. 2020

Milé děti a příznivci výtvarné soutěže, 

už známe vítěze letošního  V. ročníku výtvarné soutěžena na téma Blansko v roce 3020 aneb jaké to asi bude?

Tříčlenná porota ve složení Irma Charvátová, Eva Holoušová a Bohumil Nečas vybrala výtvarná díla, ze kterých bude jako každoročně vytvořený kalendář pro rok 2021. 

Už známe vítěze všech čtyř kategorií. Porota je vybírala z celkem 135 prací. To je celkem pěkné číslo na to, že nám práci přerušily dvě epidemiologické vlny, děkujeme! Díla se dětem opravdu povedla, patří jim rozhodně pochvala. Čekalo nás i překvapení, nejsilnější byla III. kategorie, která v předchozích ročnících obvykle bývala nejslabší.

 Bohužel se letos díky mimořádné koronavirové situaci a opatřením s ní souvisejícím při zahájení výstavy v blanenském kině osobně neuvidíme, což je nám všem moc líto. Plánovali jsme, že V. ročník bude závěrečnou tečkou za výtvarnými soutěžemi na téma Blanensko. 

Nebojte se ale, o prezentaci vítězů ani o ceny nikdo nepřijde. 

V pondělí 31. listopadu 2020 zveřejníme na webových stránkách města Blanska, ART-TEPU a našeho partnera společnosti CERGO seznam vítězů a časový harmonogram předání cen a kalendářů. Těšit se také můžete na článek ve Zpravodaji a v Listech regionu, které jsou mediálním partnerem. 

Děkujeme všem za účast v V. ročníku, budeme se těšit na jinou společnou akci.

Už nyní plánujeme dílny pro děti na druhém stupni zaměřené na podporu manuální zručnosti. Budeme vás všechny o projektu včas informovat.

V. ročník výtvarné soutěže - známe vítěze...