Vyhlášení vítězů V. ročníku výtvarné soutěže

30. 11. 2020

 Blansko v roce 3020 aneb jaké to asi bude?  

Slavnostně vyhlašujeme vítěze letošního V. ročníku výtvarné soutěžena na téma Blansko v roce 3020 aneb jaké to asi bude? 

Letos se bohužel kvůli koronavirovým omezením nemůžeme potkat na výstavě vybraných prací a vítěze na ní vyhlásit osobně. Proto přikládáme seznam dětí, jejichž práce porota v letošním roce ocenila jako nezdařilejší. 

 I. kategorie (porota vyhodnotila jen 3. místo)

3. místo Agáta Koukalová

II. kategorie

1. místo Lucie Ševčíková

2. místo Nikolas Kopecký

3. místo Jan Jakš

 III. kategorie

1. místo Evelína Teslovič

2. místo Nikol Kuběnová

3. místo Ondřej Němec. 

3. místo Amálie Mullerová

 

Ve IV. kategorii porota vítěze nevyhodnotila.

Cenu pana starosty Ing. Jiřího Crhy obdržela:

Natálie Paděrová

 Cena pana místostarosty Mgr. Ivo Poláka obdržela:

Šárka Altrichterová

 Cenu Ing. Josefa Vrby z firmy CERGO obdržel:

Patrik Vais

 

Výtvarné balíčky pro děti získají školy, jejichž žáci se nejvíce zapojili do soutěže:

ZŠ Bořitov

ZŠ Salmova Blansko

 

 Porota vybrala také práce, které se stanou součástí nového kalendáře. Přikládáme seznam autorů vybraných prací, všechny děti získají jako odměnu právě kalendář na rok 2021.

 Děkujeme všem školám i jednotlivcům za účast v soutěži.

 Předání cen vítězům a také předání kalendářů všem dětem, jejichž práce jsou v nich otištěné, proběhne 14. prosince od 15.30 - 17.00 budou před Základní uměleckou školou.

 Přesný čas předání ceny si prosím domluvte na telefonním čísle 774 841 493 u MgA. Petry Žerníčkové.

Seznam dětských prací pro kalendář 2021.pdf

Vyhlášení vítězů V. ročníku výtvarné soutěže