Díky sponzorům zvyšovat kurzovné nebudeme!

22. 01. 2021

Milí rodiče a příznivci uměleckého vzdělávání, máme pro vás v této složité době dobré zprávy. Vzhledem k náročné covidové situaci jsme byli přinuceni zvýšit od II. pololetí výši kurzovného v případě individuální výuky. Kvůli dlouhodobému výpadku kolektivních lekcí nejsme schopni dále provoz dotovat pouze pomocí kurzovného za individuální lekce. I ty běží velmi omezeně, navíc kurzovné je příspěvkem pokrývajícím pouze část skutečných nákladů na činnost našeho spolku. A ta dobrá zpráva? Díky podpoře města Blanska a dvěma firmám, které náš spolek podporují, navýšení kurzovného nepocítíte. CERGO, s.r.o. zastoupená Ing. Josefem Vrbou a firma Alpax zastoupená Ing. Pavlem Nedomou nám poskytly finanční pomoc. V době, kdy spousta lidí nemá práci a většina firem řeší existenční problémy, je to skvělá zpráva. Ceny individuální výuky tak zůstanou stejné jako v I. pololetí. Moc děkujeme!