INFORMACE - Zápis do školního roku 2024/2025

30. 07. 2024

Zápis nových zájemců do kurzů pro školní rok 2024/2025 proběhne od 17. června. Zapisovat bude zpřístupněno od 8:00.

Zápis stávajících dětí proběhne zasláním přihlašovacího odkazu na  e-mailu rodičům v období od 3. - 16. června. 

V případě dotazů se obracejte na:

Amadeus  (děti i dospělí) - výuka nástrojů a zpěv Ivana Kopecká tel: 724 593 532, mamanase@seznam.cz

Picasso - výtvarné a keramické kurzy dětí i dospělí Anna Juračková tel: 608 159 276  nnjurackova@gmail.com

Piruetta - taneční kurzy Petra Žerníčková tel: 774 841493, art-tep@centrum.cz

Synťáček - kurzy pro nejmenší 4 a 5 leté děti Zuzana Hloušková tel: 775 966 107 hlouskova2004@gmail.com

INFORMACE - Zápis do školního roku 2024/2025