Formuláře ke stažení

Přihlášky, Časový rozpis všech kurzů na I. pololetí, Stanovy

 

Název Formát Velikost
Stanovy spolku PDF 169 kB
Čestné prohlášení.pdf
 PDF  189kB

Členská přihláška 2020 - Členský příspěvek ve výši 200 Kč za rok opravňuje člena spolku k čerpání řady výhod: