Sponzoři

Naše činnost by se neobešla bez finanční podpory města Blansko a dalších sponzorů. Děkujeme!

Umělecké centrum je neziskovou organizací, hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků a kurzů, darů fyzických a právnických osob, dotací a grantů.