Všechny kurzy

Picasso

Výtvarný

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020


Výtvarné kurzy jsou zaměřené především na uvolňování dětské fantazie a radost z poznávání nových výtvarných technik a materiálů. Vše je přizpůsobeno věku dítěte. Zaměřujeme se na konkrétní i abstraktní malbu, kresbu pastelem, modelování, objektovou tvorbou z papíru, lepenek a zbytkových materiálů. Děti se seznamují s plastickými materiály jako je plastelína či hlína i s oblíbenou grafickou technikou  -linorytem. Vyzkouší si lepení, řezání, stříhání i tvorbu koláží. Důraz klademe na kreativitu, vlastní fantazii a radost z tvorby.

V kurzech v keramické dílně se děti seznamují s hlínou jako základním materiálem. Učí se ji připravit k modelování a dále s ní pracovat a používat nejrůznější pomůcky a nástroje k modelování. Modelují jednoduché i složitější náměty, tvoří otisky a frotáže. Učí se techniku drátování, smaltování i točení na hrnčířském kruhu, poznávají glazury, seznamují se s postupem sušení a vypalování v peci. Vytvářejí drobné i větší keramické objekty, kromě hlíny pracují také s celou řadou nejrůznějších materiálů jako je  papír, dřevo, korek, textil, kůže, sklo či sádra.

Lektoři: Eva Juračková, Antonín Juračka

Přihláška do kurzu

Pokud chcete své dítě do kurzu přihlásit, zašlete přihlášku na e-mailovou adresu art-tep@centrum.cz nebo odevzdejte na sekretariátu Základní umělecké školy Blansko, paní Iva Nečasová.

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020