Všechny kurzy

Synťáček starší

Pro 5 leté děti

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020

Popis

V průběhu 1,5 hodiny trvající lekce se děti ve třech blocích postupně věnují hudbě, tanci a výtvarné průpravě. V části věnované hudbě děti pracují s rytmem, intonují, zpívají a pomocí hry na zobcovou flétnu se seznamují s tvořením tónů a základy správného dýchání. Taneční půlhodina dává prostor pro dětskou hravost a energii, pomocí her protahujeme celé tělo a posilujeme svaly tak, aby  děti nenuceně získávaly správné pohybové návyky a dobré držení těla. Výtvarné tvoření podporuje všestrannost a manuální zručnost, děti kreslí, malují, lepí, skládají, pracují s hlínou a zkoušejí různé výtvarné techniky. Lekce probíhají pod vedením čtyř pedagogů, kteří v závěru kurzu rodičům doporučí vhodné umělecké zaměření dítěte. Stále klademe velký důraz na kreativitu, fantazii a tvůrčí přístup dětí samotných.

Lektoři: hudební část: Dominik Pernica, taneční část: Lada Sedláková, Mirek Glycký, výtvarná část: Eva Juračková

Zavřeno

Přihláška do kurzu

Pokud chcete své dítě do kurzu přihlásit, zašlete přihlášku na e-mailovou adresu art-tep@centrum.cz nebo odevzdejte na sekretariátu Základní umělecké školy Blansko, paní Iva Nečasová.

Přihláška do kurzů pro rok 2019/2020