Všechny kurzy

Synťáček starší

Pro 5 leté děti

Popis

V průběhu 1,5 hodiny trvající lekce se děti ve třech blocích postupně věnují hudbě, tanci a výtvarné průpravě. V části věnované hudbě děti pracují s rytmem, intonují, zpívají a pomocí hry na zobcovou flétnu se seznamují s tvořením tónů a základy správného dýchání. Taneční půlhodina dává prostor pro dětskou hravost a energii, pomocí her protahujeme celé tělo a posilujeme svaly tak, aby  děti nenuceně získávaly správné pohybové návyky a dobré držení těla. Výtvarné tvoření podporuje všestrannost a manuální zručnost, děti kreslí, malují, lepí, skládají, pracují s hlínou a zkoušejí různé výtvarné techniky. Lekce probíhají pod vedením čtyř pedagogů, kteří v závěru kurzu rodičům doporučí vhodné umělecké zaměření dítěte. Stále klademe velký důraz na kreativitu, fantazii a tvůrčí přístup dětí samotných.

Lektoři: hudební část: Tereza Veisová, taneční část: Lada Sedláková, Mirek Glycký, výtvarná část: Zuzana Hloušková

 Letošní organizační rozpis lekcí:

 

Syntetický obor 5leté děti úterý 16.35 - 18.05 hodin I. pololetí 2022/23

Inf.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

26.9

3.10.

10.10.

17.10.

24.10.

31.10.

7.11.

14.11.

21.11.

28.11.

5.12.

12.12.

9.1.

16.1.

23.1.

30.1.

12. prosince - otevřená hodina pro rodiče

Přihláška do kurzu

Pokud chcete své dítě do kurzu přihlásit, přepojte se do našeho přihlašovacího systému. V případě, že potřebujete poradit, máme v aktualitách instruktážní video, které vás přihlašováním provede....:-)